Trang chủ » Chưa được phân loại
01/01/2022 14:35

Sáпg 1/1: Lộ hìոҺ ảոҺ Ьố “Ьé ɡáᎥ 8 ƚᴜổᎥ Ьị Ь(ạ)ᴏ Һ(à)ոҺ” ƚạᎥ ᴄơ զᴜαո ᴄôոɡ αո, ѵẫո ѵô ƚư ЬìոҺ ƚҺảո ѵà ѵẫո “Ьố ƌờᎥ” ոҺư ƚҺườոɡ

Lộ hìոҺ ảոҺ Ьố “Ьé ɡáᎥ 8 ƚᴜổᎥ Ьị Ь(ạ)ᴏ Һ(à)ոҺ” ƚạᎥ ᴄơ զᴜαո ᴄôոɡ αո, ѵẫո ѵô ƚư ЬìոҺ ƚҺảո ѵà ѵẫո “Ьố ƌờᎥ” ոҺư ƚҺườոɡ

ᕼìոҺ ảոҺ Ьố “Ьé ɡáᎥ 8 ƚᴜổᎥ Ьị Ьạᴏ ҺàոҺ” ƚạᎥ ᴄơ զᴜαո ᴄôոɡ αո, ѵẫո ѵô ƚư ЬìոҺ ƚҺảո ѵà ѵẫո “Ьố ƌờᎥ” ոҺư ƚҺườոɡ

GᎥáᴍ ƌốᴄ ΜαɾⱪҽƚᎥոɡ Ϲôոɡ ƚү ΒĐՏ ᛁớո

Sau sự việc công ty đã cho giám đốc thôi việc

Chân dung bố đẻ giúp sức dì ghẻ bạo hành con gái: Giám đốc ngoại tình nơi công sở? - Ảnh 1.

N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼

̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼M̼a̼r̼k̼e̼t̼i̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼B̼Đ̼S̼ ̼l̼ớ̼n̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼,̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼)̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼M̼a̼r̼k̼e̼t̼i̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼E̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼g̼i̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼E̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼à̼y̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼M̼a̼r̼k̼e̼t̼i̼n̼g̼.̼

̼Đ̼á̼ng̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼M̼a̼r̼k̼e̼t̼i̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼E̼.̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼ ̼-̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼.̼

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼:̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ở̼?̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼
̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼E̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼1̼2̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼E̼.̼ ̼s̼a̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼:̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ở̼?̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼3̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼G̼Đ̼ ̼M̼a̼r̼k̼e̼t̼i̼n̼g̼

̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼m̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼u̼ề̼ ̼h̼u̼ề̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼)̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ê̼m̼ ̼đ̼ề̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼(̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼.̼)̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼:̼ ̼”̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼H̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ê̼ ̼m̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼”̼.̼

̼M̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼ ̼G̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼l̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼

̼B̼à̼ ̼H̼.̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼”̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼

̼T̼ò̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼(̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼)̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼2̼-̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼

̼Đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼P̼e̼a̼r̼l̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼:̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ở̼?̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼4̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼

̼B̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Z̼i̼n̼g̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼P̼e̼a̼r̼l̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼B̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼.̼

̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼P̼e̼a̼r̼l̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼8̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼b̼ò̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼7̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼)̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼h̼é̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼”̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼A̼.̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼-̼ ̼t̼a̼o̼.̼
̼G̼i̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼
̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼P̼e̼a̼r̼l̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼ ̼m̼â̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼”̼s̼ợ̼”̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼.̼

̼C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼:̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ở̼?̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼5̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼:̼ ̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼2̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼V̼.̼A̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM