Tối q‌u‌a:

Diễn viên Ngọc Trinh được đại gia ra giá bạc tỷ để mời đi chơi Ngọc Trinh cho biết mình vừa được một đại gia ngã giá để mời đi chơi...